NL Vlag

Beschrijving

Bij rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) zien we het verschijnsel dat vezels, draadjes en doekjes in het afvalwater zich verzamelen om uitstekende delen. Door deze deeltjes worden draden en spinsels gevormd die in en om de bewegende en de stilstaande delen in de rwzi (pompen, schuiven, beluchters, sensoren, etc.) voor veel problemen zorgen. Dit veroorzaakt hoge onderhoudskosten.

Een belangrijk deel van de oplossing is te vinden in de constructie van de onderdelen van de rwzi. Die worden zodanig geconstrueerd qua vorm en positie dat de spinsels er zo weinig mogelijk aan blijven hangen. Dat is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt, het is echter niet mogelijk gebleken om op deze manier de storingen als gevolg van spinsels terug te dringen naar een bevredigend niveau.

Een andere benadering kan zijn het vangen van de spinsels zodat ze geen problemen meer kunnen veroorzaken. Dat doen we met behulp van een zogenoemde spinselvanger. Dat is een apparaat wat er uitziet als een grote hark met kromme tanden die in het bewegende water van een rwzi hangt.

Deze hark verzamelt de spinsels op een zodanige wijze dat het grootste deel van de spinsels uit het water wordt verwijderd waardoor de hoeveelheid storingen en verstoppingen drastisch afneemt. De hark wordt op gezette tijden uit het water gehesen en middels een kantelmechanisme leeggehaald.

Deze spinselvanger is ontwikkeld in samenwerking met het Wetterskip Fryslân en is inmiddels in een aantal rwzi’s met succes ingezet.

Heb je een vraag over Spinselvanger?

Copyright 2024 - MF Börger